Verdensmål 7

BLOKHUS Natur Camping

Bæredygtig energi

Vores energiforbrug er forholdsvis stort, og derfor gør vi også, hvad vi kan for at gøre det mere bæredygtigt. Vi bruger for eksempel LED-pærer i mange af vores lamper, og vi udskifter løbende vores øvrige pærer til LED, så vi i fremtiden kun bruger LED-pærer. Derudover anvender vi varmepumper til at opvarme reception, butik, kontor og fællesstue. I vores nye servicebygning vil der desuden også blive installeret en varmepumpe. Med varmepumper skærer vi ned på energiforbruget og udleder mindre Co2 end via andre opvarmningsformer. På sigt er det også vores plan at skifte over til et forsyningsselskab, som kan forsyne os med energi fra vedvarende energikilder.

Et andet initiativ, som vi har implementeret, er undervisning af vores personale i forskellige energibesparende tiltag. På den måde lærer de at optimere deres energiforbrug i løbet af arbejdsdagen, så de bidrager mindst muligt til miljøforureningen.